Loading...
PSIHOTERAPIJA2020-07-23T11:30:25+02:00

Psihoterapija

Na Antistres kliniki dr. Koželj vam ponujamo strokovno obravnavo v dveh priznanih modalitetah psihoterapije in sicer v okviru Integrativne psihoterapije in Psihoanalize. V okviru svoje dela uporabljamo tudi metodo EMDR. Vključujemo sodobna spoznanja s področja kvantne fizike, uporabo teorije enotnega polja ter novejša dognanja na področju delovanja srca kot »psihičnega« organa.

anksioznost, psihoterapija, depresija, individualna-psihoterapija-anistres-klinika

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Posameznikom omogočimo, da ponovno najdejo svoje želje, inspiracije, svoj notranji mir. Na ta način boste lahko dosegli svoje cilje ter razvili svoje potenciale.

Na antistres kliniki izvajamo psihoterapijo v dveh različnih modalitetah in sicer integrativno psihoterapijo in pa psihoanalizo. Uporabljamo EMDR metodo za zdravljenje travm in pa uporabljamo spoznanja kvantne fizike ter sodobnih izsledkov na področju delovanja srca.

Integrativna psihoterapija obravnava človeka tako celostno kot tudi kot vsoto posameznih podsistemov. Človeški sistem deluje na kognitivnem, čustvenem, telesnem, vedenjskem in duhovnem nivoju. Ljudje smo seveda tudi socialno bitje kar je potrebno upoštevati pri delu s klienti. V terapiji upoštevamo »okno tolerance«, kar pomeni, da z delom pričnemo na področju, kjer je človekov sistem najbolj dovzeten za spremembo. Kasneje vsa omenjena področja delovanja uskladimo tako, da pričnejo delovati na “isti frekvenci”. Takšna psihična stabilnost omogoča zdrav razvoj potencilov in uspešno soočanje z izzivi socialnega okolja.

Osnovna teza psihoanalize je spoznanje, da ljudje delujemo v veliki meri brez zavedanja ter da naše vedenje obvladuje naše nezavedno. Čeprav se ljudje svojih občutkov in motivov za ravnanje ne zavedamo povsem, ta nezavedni del pogosto vodi naše doživljanje in ravnanje. S prenosom energije iz nezavednega na nezavedno raven pa lahko ponovno prevzamemo »krmilo življenja« v svoje roke.

EMDR je s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) uradno priznana metoda za zdravljenje travme. Z reprocesiranjem travmatskih dogodkov lahko relativno hitro in trajno preokvirimo doživljanje travmatskih dogodkov. Spomin nanj ostane, vendar ni več boleč.

Dokaz obstoja enotnega polja pojasnjuje povezanost vsega v eno in iz enega. Hkrati pojasnjuje tudi dostop do neomejenega vira energije in informacij, do katerih človek lahko dostopa. Ponudi tudi orodja dostopa do tega polja. Le to ima izredno velike posledice tudi na pogled zdravljenja v psihoterapiji. V povezavi s sodobnimi raziskavami delovanja srca, ki je vir velike količine energije, lahko relativno hitro dosežemo velike spremembe v delovanju psihičnega sistema.

anksioznost, psihoterapija, depresija, partnerska-psihoterapija-anistres-klinika
anksioznost, psihoterapija, depresija, skupinska-psihoterapija-anistres-klinika

PARTNERSKA PSIHOTERAPIJA

Parom s težavami v partnerskemu odnosu pomagamo ponovno odkriti ljubezen do drugega v odnosu ter najti način, da bo komunikacija med vam ponovno takšna, kot je bila na »medenih tednih«. Pomagamo parom, ki so na rabu ločitve, da ohranijo svoj zakon in ponovno odkrijejo strast ter se ponovno zaljubijo.

Kot novico lahko objavite kratek tekst, ki je pripet spodaj, hkrati pa lahko date v področje “novic” tudi direkten dostop do youtube videa. Novega že pripravljam.

Termine za program “vaše življenje kar obdržite, vendar jih bomo odprli s prvim marčevskim terminom. Ostale zbrišemo.

SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA

Prav tako oblikujemo tri skupine in sicer za:

  • Vzpostavljanje pristnih stikov – STIK – namenjena je premagovanju osamljenosti kot epidemije sodobnega časa.
  • Zdravljenje izgorelosti – IZGORELOST – ne samo v fazi adrenalne izgorelosti, že v prvi fazi je zaznava povečane utrujenosti, ki jo spanje ne premaga znak, da je potrebno posebno pozornost nameniti zdravljenju
    stanja v katerem ste se znašli.
  • PRAVI MOŠKI – je skupina namenjena moškim, ki jim sodobni koncepti moškosti jemljejo energijo. Moškim, ki želite prevzeti odgovornost za svojo naravno danost in jo zmorete tudi izraziti.

IZOBRAŽEVANJA IN NOVICE

Go to Top