Integrativna psihoterapija

Psihoterapija je veda in klinična dejavnost, pri kateri raziskujemo delovanje psihičnega sistema ter spoznanja uporabljamo v praksi. Začetek razvoja psihoterapije sega v obdobje 19. stoletja, ko je Sigmund Feud začel sistematično raziskovati vzroke za »slaba počutja« ljudi. Ugotovil je, da je večino psihičnih procesov, ki motijo počutje in delovanje ljudi nezavednih. Ta ugotovitev je drastično spremenila pogled na psihično delovanje človeka. Razvoj psihoterapije je kasneje, sredi 20. stoletja spremenil smer in sicer v ugotavljanje drugih vzrokov za nestabilnost psihe. Humanistični pristopi so poudarjali tudi ostale faktorje slabega počutje, vse do psihopatologije, kot so socialni, kulturni, antropološki vplivi na človeka in njegovo delovanje.

Psihoterapija se razvija še danes. V 80 tih letih prejšnjega stoletja, so se začeli oblikovati integrativno koncepti razumevanje psihičnega stanja človeka. Skoraj ne moremo mimo dejstva, da na človeka vplivajo vsi impulzi, vse informacije, ki jih njegov sistem sprejema. Integrativna psihoterapija tako poudarja celosten vpliv biološkega, intrapsihičnega, sociokulturnega okolja, k temu pa priključuje tudi duhovno dimenzijo. Ljudje smo duhovna bitja, pa če kaj o tem vemo ali želimo vedeti ali pa ne.

Temeljna ugotovitev raziskav v zadnjih desetletjih je, da smo ljudje odnosna bitja. Ob tem se je razvil zelo pomembne koncept »kontakta«. Gre za ugotavljanje vpliva kontakta, stika, tako z notranjimi, intrapsihičnimi vsebinami, tistimo, ki jih »nosimo s seboj«, kot tudi ugotavljanje vpliva v odnosih z drugimi, še posebej za nas pomembnimi, ljudmi.

Ugotovitve povedo, da ljudje na različne načine vzpostavljamo, ohranjamo in prekinjamo kontakt. Tako »sami s sabo«, kot tudi v stikih z drugimi ljudmi. To v nas zbudi stanje psihičnega nemira. Posledica tega je sprememba bioloških kazalcev v telesu, od nevrotransmitorjev, hormonov, vse do spremembe strukture proteinov v celicah. Pojavi se slabo počutje, neustrezno delovanje, tako na individualnem nivoju kot tudi v odnosih. Ljudje obolevajo. Dobesedno. Večino telesnih bolezni je neposredno povezano z neustreznim psihičnim stanjem. Raziskave govorijo o številki večji od 90%. Psihosomatika je izredno pomembna veja medicine, ki se ukvarja z vplivom psihe na somatiko. Več o tem v prihodnje.

Vzpostavljanje, ohranjanje in prekinitev tako notranjega kot odnosnega kontakta se kaže kot ključen moment za razumevanje človeške psihopatologije. Integrativna psihoterapija je razvila koncept razvoja kontakta, metode in tehnike dela s temi vsebinami. S tem je nadgradila tako razumevanje »človeške psihe« in njenega delovanja ter našla način vzpostavljanja ravnovesja, ki posledično pripelje do bio-psiho-socialnega ravnovesja.

Na Antistres kliniki veliko pozornost posvečamo kontaktu. Ne samo pri delu s klienti, pač pa tudi v naših medosebnih odnosih. Ker je pomembno. Naše delo teče tekoče, brez večjih zastojev, skoraj brez konfliktov v vsakdanjem delovanju. Vse to je nujno, da lahko tudi vam ponudimo najboljšo možno podporo.